Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa osobe, na ktorú obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom

Môže obec previesť vlastníctvo svojho majetku na fyzickú osobu uvedenú v ustanovení § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.