Stavba studne obyvateľom obce

Obec ako príslušný orgán štátnej vodnej správy na základe žiadosti stavebníka udeľuje povolenie podľa § 26 a § 52 vodného zákona a § 62 a § 66 Stavebného poriadku  na   uskutočnenie   vodnej   stavby „Studňa“. Má obec žiadať od stavebníka rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody?


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.