Užívanie služobného bytu po skončení pracovného pomeru

Služobný byt vytvorený z nebytových priestorov základnej školy využíva zamestnanec obce, ktorý bol zamestnancom  základnej školy s právnou subjektivitou do 31.8.2016. Môže sa obec naďalej pri nájme opierať o ust. § 1 ods. 2) písm. a) zákona č. 189/1992 Zb. a pri určení výšky nájomného o Opatrenie MF SR č. 01/R/2011, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR z 23. apríla 2008 č. 1/R/2008 o regulácií cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25.9.2008 ?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.