Výkon finančnej kontroly na mieste a potrebný počet osôb

Obec podľa smernice vykonáva finančnú kontrolu na mieste na základe písomného poverenia vykonávajú aspoň dvoma zamestnanci obce. Písomné poverenie vydáva starosta obce. Hlavný kontrolór tvrdí, že okrem neho ako osoby poverenej vykonaním finančnej kontroly na mieste, musí byť aj druhý zamestnanec poverený obecným zastupiteľstvom výkonom kontroly na mieste.

Postačuje na výkon finančnej kontroly na mieste poverenie vydané starostom obce?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.