Výpočet úverovej zaťaženosti mesta

Pri výpočte úverovej zaťaženosti mesta v zmysle §17 ods. 6 zákona o č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy treba počítať so skutočnými bežnými príjmami predchádzajúceho rozpočtového roka ( údaj z FIN 1-12) za konsolidovaný celok, čiže bežné príjmy mesta plus bežné príjmy rozpočtových organizácií mesta alebo len za mesto bez príjmov rozpočtových organizácií mesta? 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.