Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo má na svojom zasadnutí schvaľovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Jedna skupina poslancov je presvedčená, že zásady sa majú schvaľovať vo forme uznesenia obecného zastupiteľstva a druhá skupina poslancov naopak tvrdí, že zásady je potrebné schváliť vo forme všeobecne záväzného nariadenia. V akej forme má obecné zastupiteľstvo schváliť zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, aby boli v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení?

 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.