Zásady hospodárenia s majetkom obce a nakladanie s majetkom voči tretím osobám

Má obec možnosť zakomponovať do Zásad ustanovenia o tom, že obec má záujem o priamy prenájom konkrétnych voľných nebytových priestorov za najmenej také nájomné, aké je v tom čase a na tom mieste obvyklé, s presným uvedením minimálnej výšky nájomného za m2 a rok, príp. s inými obmedzeniami? Je možné, aby obecné zastupiteľstvo dalo v Zásadách vopred súhlas na priamy prenájom nebytových priestorov vopred neidentifikovanému úspešnému uchádzačovi, ktorý splní v Zásadách definované podmienky. Dal by sa takýto súhlas v Zásadách akceptovať ako alternatíva uznesenia? Ako má obec zdokladovať, že prenajíma priestory za najmenej také nájomné, aké je v tom čase a na danom mieste obvyklé?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.