Daňové priznania k nehnuteľnostiam

1. 1. 2021 - 1. 2. 2021

Lehota na podanie priznaní - do 1.2.2021