Sčítanie obyvateľov 2021

15. 2. 2021 - 31. 3. 2021

Od 15.2. - 31.3.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov SR, kedy obce plnia svoj úlohy na základe zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021