Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Predĺženie lehoty na predkladanie návrhov verejnej obchodnej súťaže

26. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Akým správnym spôsobom vykonať zmenu obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona o majetku obcí? Súťaž už bola vyhlásená, avšak v zmysle terajších nariadení (zákaz vychádzania) je nutné lehotu na predkladanie ponúk predlžiť. Obec si v podmienkach súťaže vyhradila právo na zmenu podmienok. Je nutné, aby takúto zmenu schválilo aj obecné zastupiteľstvo?

Poslanec ako dobrovoľník pri celoplošnom testovaní

29. 10. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné uzatvoriť s poslancom obecného zastupiteľstva zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti na celoplošné testovanie? Chápe sa to ako pracovný pomer v rozpore s § 11 ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení alebo nie?

Zmeny k dotáciám v oblasti sociálnych vecí pre pokračovanie pandémie

28. 10. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 28.10.2020 Vláda SR schválila nariadenia, ktoré menia Nariadenia vlády v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ako aj v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov pretrvávajúcej pandémie.

Obmedzenie distribúcie poštových zásielok v súvislosti s COVID-19

26. 10. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 21.10.2020 bola Vládou SR schválená novela nariadenia, ktorou sa upravujú podmienky výberu a distribúcie poštových zásielok odlišne od ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení.

Informácie k zákazu vychádzania a iné usmernenia

23. 10. 2020

tím isamosprava.sk

Vláda SR schválila uznesenia k zákazu vychádzania. Zároveň poskytujeme aj iné dôležité materiály k súčasnému stavu pandémie, ako aj vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a usmernenia niektorých Ministerstiev. Predpisy sme aktualizovali 9.11.2020.