Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Schválené zmeny Zákonníka práce a ďalších zákonov v súvislosti s Covid19

3.4.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje Zákonník práce a ďalšie právne predpisy, je predložený v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov, preto sa navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane).

Prinášame aktualizované znenie po schválení zmien NR SR zo dňa 02.04.2020.


Vyhodnotenie prieskumu výkonu eGovernmentu v samospráve

24.10.2019

JUDr. Adriana Kovacova

V mesiaci september 2019 Výskumný a vzdelávací inštitút portálu isamosprava.sk vykonal dotazníkový prieskum medzi obcami a mestami ohľadne elektronického výkonu verejnej moci tzv. eGovernmentu.

Zaujímalo nás ako sa obce a mestá poznajú svoje povinnosti, do akej miery sú schopné používať právne predpisy v tejto oblasti ako aj celková odozva na eslužby verejnej správy obyvateľmi.

Prieskumu sa zúčastnilo 70 respondentov.

Celkovo prieskum priniesol sumár reakcií, s ktorými môžeme ďalej pracovať, využiť ich pri našej práci na odbornom portáli www.isamosprava.sk ako aj pri komunikácii s príslušnými orgánmi verejnej správy.

***Ďakujeme všetkým zástupcom samosprávy, ktorí sa prieskumu zúčastnili a pomáhajú nám tak nachádzať oblasti, kde budeme vedieť byť samospráve nápomocní.

Veľmi pekne ďakujeme.***

Tím portálu isamosprava.sk

24.10.2019


Dotazník eGovernment v samospráve, pridajte svoj názor

18.9.2019

GPL JUDr. Adriana Kovacova

Vážení predstavitelia obcí, miest a VÚC. Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie krátkeho dotazníka za účelom zistenia skúseností v oblasti výkonu verejnej moci elektronicky v prostredí samosprávy. Dotazník obsahuje 10 otázok.  

Sprievodca pre obce už zverejnený v eknižnici

18.2.2019

g_Monika Ivanova

Pripravili sme odborný materiál, ktorého cieľom je oboznámiť predstaviteľov samosprávy s ich právami a povinnosťami. Materiál je praktickou príručkou najmä pre zvolených starostov obcí/primátorov miest a zvolených poslancov obecných/mestských/miestnych zastupiteľstiev.