Najčítanejšie

Ako zaviesť zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od 1.1.2021

25. 1. 2021

Zuzana Čachová

Prinášame praktický návod ako je možné riešiť situáciu so zmenami v problematike odpadov, ktoré sú účinné od 1.1.2021.

Veľké zmeny v obchodných spoločnostiach a obchodnom registri v MPK

15. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 11.01.2021 boli medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností (ďalej ako „Legislatívny zámer “) a Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra (ďalej ako „Návrh opatrenia“).

Zmena programu rokovania počas konania zastupiteľstva len ohľadne platu starostu

19. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Pri schvaľovaní úpravy rozpočtu mesta poslanec navrhol zvýšenie platu starostu, ktoré zastupiteľstvo odsúhlasilo. Môže byť na podnet poslancov priamo na zasadnutí zastupiteľstva dodatočne schválený nový bod rokovania? Porušil starosta zákon alebo rokovací poriadok, ak umožnil hlasovať len o 1 bode mimo programu a ostatné zamietol? Ako správne označiť taký bod rokovania?

Ako čo najlepšie vypočítať % vytriedenosti obce a prečo?

12. 2. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Prinášame prehľad povinností  k %-tuálnej vytriedenosti odpadu a sumár povinností na február 2021.

Zadržanie vodičského preukazu daňovému dlžníkovi na miestnych daniach

25. 2. 2021

Mgr. Monika Ivanová

Obec má niekoľko pohľadávok voči občanom obce ohľadom platenia miestnych daní. Aké možnosti má obec pri vymáhaní nedoplatkov v súvislosti s možnosťou uplatnenia ust. § 98 daňového poriadku? Môže obec zadržať vodičský preukaz?