Najčítanejšie

„Vek“ znaleckého posudku pri predaji majetku

17. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Aký starý musí byť znalecký posudok pri predaji alebo zámene pozemkov obce?

Trvalý pobyt v záhradnej chatke?

7. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Občan má v obci záhradnú chatku. Chce sa tam prihlásiť na trvalý pobyt, avšak nie sú tam vybudované inžinierske siete ani odvoz odpadu. Ako môžeme postupovať?

"Nelegálna skládka" obyvateľov a postup obce

17. 5. 2021

Zuzana Čachová

Aké možnosti má obec, keď sa jedná o rôzne druhy odpadov na pozemku obyvateľov so znakmi nelegálnej skládky; dotknutí neprispôsobivý občania nespolupracujú, či nereagujú na upozornenia, sú nemajetní (v prípade uloženie sankcie, či odstránenia odpadu na ich náklady je to nevymožiteľné), vstup na pozemok neexistujúceho vlastníka je bez súhlasu tam bývajúcich obyvateľov nemožný.

Nový príspevok z Environmentálneho fondu k triedeniu BRKO

25. 5. 2021

Bc. Zuzana Čachová

Dňom 15.3.2021 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorá upravuje nárok miest a obcí na nový príspevok z Environmentálneho fondu. Tento príspevok sa vytvára za účelom podpory a motivácie pre samosprávy k zavedeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynské odpadu (ďalej len „BRKO“)  na svojom území.

Zmena zákona o registri adries

10. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 07.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries.