Najčítanejšie

Komunálne voľby 2022 - aktuálne - zmeny zákona schválené na Vláde SR

14.9.2021

tím isamosprava.sk

Sledujeme vývoj zmien k zmenám legislatívy ku komunálnym voľbám v roku 2022.

Pripravované zmeny zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sú aktuálne na Vláde SR, kde návrhy na zmeny boli dňa 16.09.2021 schválené a budú postupovať do NR SR.

Sprievodná dokumentácia


Proces naďalej sledujeme a budeme o vývoji informovať.

Tím isamosprava.sk

Rušenie nočného kľudu a kompetencie obce

16.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Aké kompetencie má obec pri riešení rušenia nočného kľudu, či už výrobnou činnosťou alebo zo strany susedov (krik, hlasná hudba atď.)?

Výrub suchých a odumretých stromov

2.8.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Ministerstvo zmenilo vyhláškou č. 170/2021 Z. z. ustanovenie o výrube suchých a odumretých stromov. je potrebné v zmysle novej vyhlášky podať žiadosť  o vydanie súhlasu  na výrub dreviny v prípade suchej alebo odumretej dreviny, ktorá môže byť nebezpečná?

Spätné vyrubenie dane za nehnuteľnosť

17.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec zistila, že vlastník nehnuteľnosti nepodal priznanie k dani za  nehnuteľnosť, ktorú má vo vlastníctve niekoľko rokov. Je možné spätne vyrubiť daň za tieto nepriznané nehnuteľnosti ešte v tomto roku alebo až v nasledujúcom roku?

 

Dotácia združeniu aj na účely oslavy?

26.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec má VZN o poskytovaní dotácii. Združenie dôchodcov a zdravotne postihnutých žiada o dotáciu. Spoločne chodia na výlety, raz v  roku si zorganizujú členskú schôdzu, kde sa stretnú a majú spoločenské aktivity (večera, zábava). Od obce požadujú dotáciu na všetky  činnosti, ktoré podľa nás nie sú verejnoprospešné činnosti. Majú nárok na čerpanie dotácie z rozpočtu obce ak v rámci roka neorganizujú verejnoprospešnú akciu ani nijak iným spôsobom nereprezentujú obec?