Najčítanejšie

Povinné zverejňovanie zvukového záznamu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva?

7.2.2023

Mgr. Helena Laposová

Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa pre potreby vyhotovenia zápisnice vyhotovuje zvukový záznam. Je obec povinná zverejňovať tento zvukový záznam?

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zamestnanca obce

24.2.2023

Mgr. Helena Laposová

Obec má zamestnancov, ktorí si ani v roku 2022 nevyčerpali riadnu dovolenku z roku 2021. Ako zamestnanci obce majú nárok na riadnu dovolenku v počte 30 dní v roku. Ako má postupovať v takomto prípade obec ako zamestnávateľ vo vzťahu k nevyčerpanej dovolenke?

Rozhodovanie zastupiteľstva o výstavbe nezahrnutej v územnom pláne

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže starosta obce určiť obecnému zastupiteľstvu schvaľovanie výstavby rodinných domov na pozemkoch, ktoré v územnom pláne obce nie sú zahrnuté na výstavbu rodinných domov? Obec má schválený územný plán.

Unimobunka ako predmet dane zo stavieb?

7.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Je unimobunka slúžiaca ako garáž predmetom dane zo stavieb?

iTéma - daňové priznania k miestnym daniam 2023 - pômocky z isamosprava.sk

2.2.2023

tím itretisektor.sk

Prinášame krátky sumár tematických článkov a judikátúry z portálu isamosprava k téme:

"Daňové priznania k miestnym daniam 2023"

Pracujte s našou databázou a pomôžte si pri každodennej práci

K miestnym daniam odporúčame z portálu nasledovné články: