Najčítanejšie

Zmeny vo volebných zákonoch

7.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 02.12.2021 NR SR schválila novely volebných zákonov, ktoré budú mať výrazný vplyv na blížiace sa komunálne voľby, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2022.

Zastupiteľstvo v čase lockdownu

25.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné počas „lockdown“ a súčasného núdzového stavu organizovať zasadnutia obecného zastupiteľstva?

Veľká novela verejného obstarávania

29.10.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 07.10.2021 bola v Národnej rade SR prijatá novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „Novela“ a „Zákon“)), ktorá predstavuje jednu z najkomplexnejších zmien vo verejnom obstarávaní, ktorej cieľom bolo:

Finančné limity nadlimitné zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov

11.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Aktualizované dňa 22.11.2021

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Určenie výšky nájomného pri obecných nájomných bytoch

23.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Kto určuje výšku nájomného pri obecných/mestských nájomných bytoch?