Aktuálne

NRSR schválila viaceré zákony - legislatívne správy už pripravujeme

Posun registra sociálnych služieb na rok 2022 schválený NRSR

*** Pripravujeme NOVINKU - vzory povinných VZN pre obce - už čoskoro ***

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Náš typ

ku konaniu zástupcu starostu/primátora

Téma

Čo môže konať zástupca starostu/primátora v čase jeho dočasnej neprítomnosti?
Čítať viac

Náš typ

ku konaniu zástupcu starostu/primátora

Téma

Čo môže konať zástupca starostu/primátora v čase jeho dočasnej neprítomnosti?
Čítať viac

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Je možné v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov predložiť obecnému zastupiteľstvu menný zoznam daňových dlžníkov ako prílohu k návrhu na odpis daňových pohľadávok?

27.11.2020

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 25.11.2020 NRSR schválila novely zákona, ktorých účelom je najmä podpora a zvýšenie atraktivity nájomného bývania a zefektívnenie čerpania podpory obstarávania nájomných bytov

28.11.2020

Štátna pomoc je oblasťou práva, ktorá často zostáva na okraji záujmu samospráv. Ide pritom o súbor pravidiel, ktorých porušenie môže mať pre obce a mestá závažné právne a ekonomické dôsledky, nehovoriac o zodpovednosti orgánov obce za prípadný rozpor právnych úkonov obce so zákonom.

27.11.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

WellGiving, o.z. vás pozýva na bezplatný webinar venovaný téme Participatívneho rozpočtu a Tvrobe verejných priestorov.

25.11.2020

Dňa 20.11.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej ako „Novela“).

20.11.2020

Dovoľujeme si Vám predstaviť naše nové nápady, ktoré čoskoro prinesieme na portál isamosprava.sk.

20.11.2020

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Je možné v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov predložiť obecnému zastupiteľstvu menný zoznam daňových dlžníkov ako prílohu k návrhu na odpis daňových pohľadávok?

27.11.2020

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 25.11.2020 NRSR schválila novely zákona, ktorých účelom je najmä podpora a zvýšenie atraktivity nájomného bývania a zefektívnenie čerpania podpory obstarávania nájomných bytov

28.11.2020

Štátna pomoc je oblasťou práva, ktorá často zostáva na okraji záujmu samospráv. Ide pritom o súbor pravidiel, ktorých porušenie môže mať pre obce a mestá závažné právne a ekonomické dôsledky, nehovoriac o zodpovednosti orgánov obce za prípadný rozpor právnych úkonov obce so zákonom.

27.11.2020

AKTUALITY SERVIS

Všetky

WellGiving, o.z. vás pozýva na bezplatný webinar venovaný téme Participatívneho rozpočtu a Tvrobe verejných priestorov.

25.11.2020

Dňa 20.11.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej ako „Novela“).

20.11.2020

Dovoľujeme si Vám predstaviť naše nové nápady, ktoré čoskoro prinesieme na portál isamosprava.sk.

20.11.2020