Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Ako čo najlepšie vypočítať % vytriedenosti obce a prečo?

12. 2. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Prinášame prehľad povinností  k %-tuálnej vytriedenosti odpadu a sumár povinností na február 2021.

Ako zaviesť zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od 1.1.2021

25. 1. 2021

Zuzana Čachová

Prinášame praktický návod ako je možné riešiť situáciu so zmenami v problematike odpadov, ktoré sú účinné od 1.1.2021.

Stratégia rovnosti mužov a žien na roky 2020-2025

5. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 28.12.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025.

Podpora zamestnanosti ZUŠ

19. 11. 2020

Mgr. Jana Kochan

Dňa 18.11.2020 Vláda SR schválila Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej ako „projekt“).

Otvorenie zariadení pre deti a mládež

23. 5. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.