Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Otvorenie zariadení pre deti a mládež

23.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.

Nový vzorový pracovný poriadok škôl od Ministerstva školstva

22.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nový vzorový Pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl. Bližšie informácie sú dostupné v odbornom článku.

Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní

20.2.2020

JUDr. Martina Palušková

Základné informácie k financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní vrátane odkazov na konkrétne právne normy týkajúce sa financovania.

Príspevok od zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

27.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok prináša informácie o novom inštitúte, a to príspevku na športovú činnosť dieťaťa, ktorý bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2020.

Nové dotácie pre knižnice a regionálnu kultúru

5.12.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 3. decembra NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2020 mení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zavádzajú sa nové dotácie v oblasti kultúry.