Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti

3.9.2021

Bc. Zuzana Čachová

V zmysle zákona o odpadoch je povinnosťou obcí zabezpečovať triedený zber aj pre kuchynské oleje a tuky z domácností. Túto povinnosť majú obce už od 1.1.2016 a nie je možné uplatňovať si nejakú výnimku na neplnenie tejto povinnosti, ako to bolo možné  v prípade zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Zodpovednosť za drobný stavebný odpad

23.8.2021

Zuzana Čachová

Zákon o odpadoch upravuje aj problematiku nakladania so stavebnými odpadmi, pričom rozlišuje dva zásadné pojmy, a to:

Bude sa musieť odpad vážiť?

2.7.2021

Bc. Zuzana Čachová

Dňa 5.5.2021 bola schválená novela zákona o odpadoch č. 216/2021, ktorá mení znenie § 16 ods. 10 týkajúce sa povinnosti váženia odpadu.

Máte zabezpečený zber kuchynských bioodpadov ?

28.6.2021

Bc. Zuzana Čachová

Ostáva už len pár dní k zavedeniu zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej „BRKO“). Zber tohto odpadu nemôže byť realizovaný ľubovoľným spôsobom, ale musí rešpektovať podmienky a štandardy určené vyhláškou.

Nové podmienky pre triedený zber – najvyšší čas na prípravu

21.6.2021

Bc. Zuzana Čachová

Koncom roku 2020 boli v rámci novelizácie vyhlášky č. 348/2020 Z. z. zadefinované nové podmienky pre vykonávanie triedeného zberu. Tieto podmienky musia byť zabezpečené najneskôr 1. januára 2023.