Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Podpora zamestnanosti ZUŠ

19. 11. 2020

Mgr. Jana Kochan

Dňa 18.11.2020 Vláda SR schválila Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej ako „projekt“).

Otvorenie zariadení pre deti a mládež

23. 5. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.

Nový vzorový pracovný poriadok škôl od Ministerstva školstva

22. 2. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nový vzorový Pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl. Bližšie informácie sú dostupné v odbornom článku.

Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní

20. 2. 2020

JUDr. Martina Palušková

Základné informácie k financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní vrátane odkazov na konkrétne právne normy týkajúce sa financovania.

Príspevok od zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

27. 1. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok prináša informácie o novom inštitúte, a to príspevku na športovú činnosť dieťaťa, ktorý bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2020.