Naposledy pridané - Aktuálne informácie

iTéma - daňové priznania k miestnym daniam 2023 - pômocky z isamosprava.sk

2.2.2023

tím itretisektor.sk

Prinášame krátky sumár tematických článkov a judikátúry z portálu isamosprava k téme:

"Daňové priznania k miestnym daniam 2023"

Pracujte s našou databázou a pomôžte si pri každodennej práci

K miestnym daniam odporúčame z portálu nasledovné články:

 

Opätovné predloženie prerokovanej správy o vykonaných kontrolách

30.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie o opätovnom predložení prerokovaných správ o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra z dôvodu, že neboli dodržané lehoty stanovené v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva? Vzťahuje sa na hlavného kontrolóra rokovací poriadok?

Mestská jedáleň vs. príspevok na stravovanie

19.1.2023

Mgr. Helena Laposová

Mesto má v rámci podnikateľskej činnosti jedáleň a výdajňu stravy. Mesto by chcelo vyplácať všetkým zamestnancom finančný príspevok na stravovanie. Je vyplácanie finančného príspevku v súlade so Zákonníkom práce, pokiaľ mesto prevádzkuje jedáleň?

Anonymizovanie osobných údajov v povinne zverejňovaných zmluvách

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Na ktoré povinne zverejňované zmluvy sa nevzťahuje povinnosť anonymizovať osobné údaje?

Rozhodovanie zastupiteľstva o výstavbe nezahrnutej v územnom pláne

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže starosta obce určiť obecnému zastupiteľstvu schvaľovanie výstavby rodinných domov na pozemkoch, ktoré v územnom pláne obce nie sú zahrnuté na výstavbu rodinných domov? Obec má schválený územný plán.