Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Vyhlásenie motivačnej očkovacej súťaže obcou

17.9.2021

Mgr. Helena Laposová

V prípade ak obec vyhlási motivačnú súťaž na očkovanie, je možné, aby sa do súťaže zapojili aj osoby mladšie ako 18 rokov? Je nutné na vyhlásenie súťaže povolenie nejakého príslušného orgánu? V prípade ak finančná odmena (výhra) bude nad 350 eur, musí byť táto suma zdanená?

Požadovanie rozpisu služieb polície s menami policajtov zastupiteľstvom

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže sa poslanec alebo občan dopytovať na vydanie rozpisu služieb členov mestskej polície na určité obdobie, prípadne na celý za rok?

Poskytnutie zľavy na nájomnom pre nájomcu obce

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec uzatvoriť dohodu o zľave z nájomného s nájomcom vzhľadom k prijatým opatreniam proti šíreniu koronavírusu aj v prípade ak prenajímateľ nepožiada o dotáciu na nájomné?

Zákon o odmeňovaní vo verejnej správe a nezisková organizácie obce

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj na neziskové organizácie založené mestom? Konkrétne sa jedná o zariadenie poskytujúce sociálnu službu.

Výkon základnej finančnej kontroly povereným alebo zastupujúcim zamestnancom

13.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Môže zastupujúci zamestnanec počas PN vedúceho alebo riadením dočasne poverený zamestnanec potvrdiť doklad súvisiaci s finančnou operáciou?