Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Poplatok za odpad za nehnuteľnosť vs. trvalý pobyt

16.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Pani má trvalý pobyt v inej obci ako má nehnuteľnosť. Zdržiava sa vo svojej nehnuteľnosti mimo trvalého pobytu. Poplatok zaplatila v mieste trvalého pobytu, pretože v meste, kde sa zdržiava a vlastní nehnuteľnosť, nie je prihlásená ani na trvalý ani na prechodný pobyt.
Prosíme o stanovisko, či je povinná zaplatiť poplatok v meste, kde vlastní nehnuteľnosť aj napriek tomu, že poplatok bol uhradený v mieste trvalého pobytu.

Prekážka v práci z dôvodu covid19

10.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak zamestnanec je možným nositeľom Covid-19 a odchádza do domácej izolácie alebo mu RÚVZ nariadi domácu izoláciu,  ide o prekážku na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa? Je Usmernenie MŠVVaŠ o organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/202, podľa ktorého ide o prekážku na strane zamestnávateľa v oboch prípadoch správne a pre zamestnávateľov záväzné?

Profil obce ako verejného obstarávateľa

9.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Aké sú v súčasnosti povinnosti obce pri zverejňovaní informácií v profile verejného obstarávateľa? 

Zmeny zmluvy o nájme bez súhlasu zastupiteľstva?

8.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejnej obchodnej súťaže meniť dodatkom v časti podstatných náležitostí bez schválenia obecného zastupiteľstva? Môže zastupiteľstvo schvaľovať dodatok zmluvy o nájme, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže?

Prihlásenie poslanca pracujúceho v ČR do sociálnej a zdravotnej poisťovne

29.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Máme prihláseného poslanca na nepravidelný príjem v sociálnej poisťovni, ale on je český zamestnanec a má českú VšZP, vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch členských štátoch ČR a SR. Požiadala som poslanca, aby si vybavil Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy PD A1 do českého sociálneho systému. Kto je povinný A1 mu vybaviť - zamestnanec alebo zamestnávateľ. A ako je to z českou VšZP, prihlásim ho až po vystavení A1.