Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Znižovanie počtu zamestnancov v MŠ a pracovnoprávne úkony s tým spojené

16. 6. 2021

JUDr. Monika Ivanová

Do MŠ máme zapísaných menej detí ako to bolo doteraz. Musíme tak prepúšťať. Môže byť daná výpoveď zamestnancovi, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas materskej dovolenky inej učiteľky? Keďže sa jedná o nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny, je povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú prácu? Môže riaditeľ určiť čerpanie nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby? Ak by sa zamestnanec stal PN počas výpovednej doby a nemohol vyčerpať dovolenku, je organizácia povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku?

Neprítomnosť overovateľa a podpisovanie zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva

11. 6. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Na začiatku volebného obdobia boli určení na ustanovujúcom zastupiteľstve dvaja poslanci ako overovatelia zápisnice pre celé volebné obdobie. Ak nie sú prítomní na zastupiteľstve podpisujú dané uznesenia aj títo poslanci alebo musí byť zvolený iný overovateľ ?

Rada s finančnou odmenou menovaná primátorom

9. 6. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Primátor mesta menoval členov rady primátora pre seniorov; túto činnosť vykonávali ako čestnú funkciu bez nároku na odmenu. Primátor schválil, že budú dostávať finančnú odmenu. Je možné im bez pracovného vzťahu vyplácať odmeny?

Trvalý pobyt v záhradnej chatke?

7. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Občan má v obci záhradnú chatku. Chce sa tam prihlásiť na trvalý pobyt, avšak nie sú tam vybudované inžinierske siete ani odvoz odpadu. Ako môžeme postupovať?

Použitie oneskoreného daňového priznania ako pomôcky

7. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Daňovému subjektu bolo zaslané oznámenie o začatí určovania dane z nehnuteľností podľa pomôcok. Oznámenie si prebral a ešte ten istý deň doručil daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Ako máme postupovať, určiť daň podľa pomôcok a predložené daňové priznanie použiť ako pomôcku alebo vyrubiť daň na základe predloženého daňového priznania?