Akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie

Dňa 06.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh Akčného plánu opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie, ktorého cieľom je prostredníctvom opatrení predpokladaných týmto dokumentom vytvárať podmienky pre financovanie ekonomicky udržateľného hodnotového reťazca vodíka, t. j. vybudovať ekosystém výroby vodíka, prepravy, distribúcie, skladovania ako aj jeho využitia. Spolu s ním budú vytvorené podmienky pre oblasti výskumu a vývoja, medzinárodnej spolupráce a marketingu.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.