Chybné označenie prevádzaného majetku v uznesení obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na odpredaj parciel formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Omylom však žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol chybné číslo parcely a nesprávne číslo tak bolo uvedené aj na zámere na odpredaj majetku a rovnako aj obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní schválilo prevod parcely s chybným číslom. Ako máme postupovať?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.