Dokumentácia stavieb

Dňa 30.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o dokumentácii stavieb. Cieľom návrhu vyhlášky je upraviť podrobnosti o rozsahu a obsahu projektovej dokumentácie, realizačnej dokumentácie a prevádzkovej dokumentácie stavby. Určenie jednotnej skladby, obsahu a náležitostí dokumentácie stavby pre jednotlivé fázy prípravy, zhotovovania a prevádzky stavieb vrátane kvalitatívnych požiadaviek na ich vyhotovenie má prispieť k urýchleniu procesov posudzovania dokumentácie povoľujúcimi orgánmi a dotknutými orgánmi a k zlepšeniu kvality výstavby. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.