Doručovanie písomností osobe bez trvalého pobytu

Obec ako správny orgán prejednáva správny delikt. Účastník konania má nahlásený pobyt na obci bez konkrétnej adresy. Je možné doručovať písomnosti na adresu sídla obecného úradu alebo je potrebné využiť verejnú vyhlášku?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.