Dotazník eGovernment v samospráve, pridajte svoj názor

Vážení predstavitelia obcí, miest a VÚC. Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie krátkeho dotazníka za účelom zistenia skúseností v oblasti výkonu verejnej moci elektronicky v prostredí samosprávy. Dotazník obsahuje 10 otázok.  

Vážení predstavitelia obcí, miest a VÚC. Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie krátkeho dotazníka za účelom zistenia skúseností v oblasti výkonu verejnej moci elektronicky v prostredí samosprávy. Dotazník obsahuje 10 otázok.  

Odpovede do dotazníku je možné vyplniť TU:  DOTAZNÍK 

Ďakujeme.