Druhé živé vysielanie isamosprava.sk

Druhé živé vysielanie
Termín: štvrtok 2.6.2022 
Čas: 9.00 do 9.45 hod.
Kde: online prostredníctvom aplikácie TEAMS

Program:

 1. LEGISLATÍVA:
  Legislatíva a formy štrajku miest a obcí

 2. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:
  Usmernenie k postupu miest a obcí pri zmene hodnoty zákaziek už existujúcich kontraktov

 3. eGOVERNMENT:
  Boj proti papierovej byrokracii a možnosti jeho financovania

 4. eGOVERNMENT:
  Náležitosti webových sídel obcí

 5. ŠKOLY:
  Odvolanie riaditeľa školy na návrh rady školy

 6. Príklady z praxe 

 • nároky hlavného kontrolóra z kolektívnej zmluvy
 • skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom vo veku 65 rokov

 

* Prihlásenie na online diskusiu dňa 2.6.2022 / TU