Fluórované skleníkové plyny

Dňa 30.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu novely zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Cieľom návrhu novely sú pripravované zmeny v aktuálnej právnej úprave vzhľadom na potrebu prispôsobenia a implementácie nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2024/573 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje nariadenie (EÚ) 517/2014. Cieľom navrhnutých opatrení a požiadaviek v nariadení 2024/573 je sprísniť obmedzenia týkajúce sa emisií vybraných F-plynov.

Predbežné konanie končí: 31.05.2024

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Martina Bumberová