Jedna osoba ako nezávislý kandidát a kandidát politickej strany

Je možné kandidovať na funkciu starostu obce ako nezávislý kandidát a zároveň kandidovať na funkciu poslanca na kandidátnej listine politickej strany?

Právny stav: 3.8.2022

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení (ďalej len „Volebný kódex“) v ust. § 171 a § 176 upravuje podmienky kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Kandidátna listina pre voľby starostu a kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva sa posudzujú samostatne – ide o kandidatúru na dve rôzne funkcie. Osoba môže vo voľbách do orgánov samosprávy obcí kandidovať súčasne na starostu a aj poslanca obecného zastupiteľstva.

V rámci kandidatúry na jednotlivé funkcie kandidáti nemôžu figurovať na viacerých kandidátnych listinách napr. osoba nemôže kandidovať na funkciu starostu aj ako nezávislý kandidát a tiež ako kandidát politickej strany. Jeden kandidát môže kandidovať len na jednej kandidátnej listine. Nezávislý kandidát a tiež kandidát na kandidátnej listine politickej strany je povinný urobiť písomné vyhlásenie o tom, že kandidát nekandiduje na inej kandidátnej listine. V prípade, že takéto vyhlásenie neurobil alebo toto vyhlásenie podpísal k viacerým kandidátnym listinám, kandidát nebude zaregistrovaný. Uvedená právna úprava je identická pre voľby starostov obcí a tiež pre voľby do zastupiteľstva.

Zákon nezakazuje kandidatúru na funkciu starostu ako nezávislý kandidát a kandidatúru na funkciu poslanca ako kandidát na kandidátnej listine politickej strany. V praxi je však takýto spôsob kandidatúry neobvyklý, nakoľko osoba, ktorá začne zbierať podpisy voličov na podporu svojej kandidatúry, zväčša v rámci jednej podpisovej listiny zbiera podpisy na podporu pre obe funkcie. Volebný kódex uvádza len to, že jednou listinou je možné podporiť jedného kandidáta. Ide o jednu osobu, ktorá sa môže uchádzať o dve funkcie a môže byť podporená jednou podpisovou listinou.

Upozorňujeme, že pri zbieraní podpisov musí byť zrejmé, že volič, ktorý podpisovú listinu podpíše, podporuje kandidáta v kandidatúre na obe funkcie.

JUDr. Monika Ivanová