Jedna podpisová listina a viac volebných obvodov

Môže nezávislý kandidát zbierať podpisy potrebné na kandidatúru na tej istej podpisovej listine na funkciu poslanca a starostu aj v prípade, že má obec viac volebných obvodov?

Právny stav: 23.5.2022

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení (ďalej len „zákon“) neustanovuje povinnosť nezávislého kandidáta na funkciu poslanca v obecnom zastupiteľstve čakať so zberom podpisov na uzatvorenie volebného obvodu. Podporujúci volič totiž nemusí mať trvalý pobyt v tom istom volebnom obvode ako nezávislý kandidát, ktorého podporuje.

Každý kandidát na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať len v 1 obvode, no súčasne môže kandidovať na funkciu starostu.

Zákon v prípade nezávislého kandidáta nerieši, či môže prostredníctvom jednej podpisovej listiny žiadať o podporu aj pre voľby do zastupiteľstva, aj pre voľby starostu. Zákon uvádza len to, že jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Aj z odbornej literatúry vyplýva, že uvedenú normu je potrebné interpretovať tak, že ide o jednu osobu uchádzajúca sa o dve funkcie.

Z uvedeného vyplýva, že kandidát na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, kde je viac obvodov, môže použiť jednu podpisovú listinu, ktorou je zároveň podporovaná jeho kandidatúra na starostu a táto podpisová listina môže obsahovať podpisy voličov aj mimo obvodu, v ktorom kandiduje na funkciu poslanca.

Vzor podpisovej listiny na funkciu starostu a poslanca

JUDr. Monika Ivanová