K novele zákona o dráhach

Dňa 1. novembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 288/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení (ďalej ako „zákon o dráhach“). Do účinnosti novely zákona o dráhach bol vlastník dráhy po vyčerpaní možnosti jej predaja alebo prenájmu povinný automaticky navrhnúť jej zrušenie a nastúpil nezvratný proces zrušenia týchto tratí. Novela zákona o dráhach tak umožňuje nevyužívané, resp. málo využívané trate nezrušiť ale prebudovať na účel stanovený zákonom o dráhach.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.