K novému návrhu zákona o výstavbe (stavebný zákon)

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o výstavbe s predpokladaným ukončením pripomienkovania 10.5. 2019. V prípade jeho schválenia sa doterajšia koncepcia ucelenej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku obsiahnutá v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej ako „stavebný zákon“) zmení a dôjde k jej rozdeleniu do dvoch samostatných právnych predpisov, t.j. zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní. Navrhovaný zákon o výstavbe bude základným právnym predpisom upravujúcim celý proces výstavby od stavebného zámeru stavebníka, cez zhotovovanie, kolaudáciu až po trvalé užívanie stavieb počas ich ekonomickej životnosti.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.