K povinnosti obce a VÚC poskytovať školám a školským zariadeniam 100% mzdových normatívov

Obec, vyšší územný celok alebo obvodný úrad v sídle kraja sú povinné ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. januára 2013 poskytovať všetkým školám a školských zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celý mzdový normatív na platy.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.