Kompetencie hlavného kontrolóra obce pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti uložil zamestnávateľom povinnosť vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona. Súčasne určuje, že v obci zodpovednou osobou podľa § 11 ods. 4 až 7 je hlavný kontrolór.

  1. Ako vymedziť vo vnútornom predpise dve prelínajúce sa zodpovednosti - hlavný kontrolór a zamestnávateľ so štatutárnym zástupcom starosta?
  2. Sú rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou  povinné si určiť osobitnú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa §11 odsekov 4 až 7 a  § 12 samostatne?
  3. Je možné v jednom vnútornom predpise upraviť zodpovednosť hlavného kontrolóra a zodpovednú osobu určenú zamestnávateľom?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.