Konanie o dodatočnom povolení stavby

Aký je postup stavebného úradu v prípade, ak štátny stavebný dohľad zistil uskutočnenie stavby bez stavebného povolenia, oznámil to stavebnému úradu a ten zastavil stavebné práce na stavbe a vyzval stavebníka, aby predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Zistilo sa, že stavebník nemôže predložiť list vlastníctva ani iný doklad preukazujúci vzťah k pozemku, pretože pozemok, na ktorom stavba stojí má vyše 200 spoluvlastníkov, mnohí už nebohí (nevysporiadané pozemky). Akým spôsobom má stavebný úrad doručiť odkázanie vlastníka pozemku na súd?

 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.