Kvalitnejšia psychiatrická starostlivosť

Dňa 26.04.2021 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (ďalej ako „Opatrenie“).

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.