Metodické usmernenie vo veci povoľovania terénnych úprav

Metodické usmernenie sa vzťahuje na problematiku povoľovania preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré majú charakter opatrení potrebných na realizáciu systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do vodného toku. Ide predovšetkým o terénne úpravy, ktoré môžu byť aj v kombinácii so stavbami. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.