Metodický pokyn Štatistického úradu k dotácii na sčítanie obyvateľstva

Metodický pokyn Štatistického úradu SR k dotácii pri sčítaní obyvateľstva 2021.

Metodický pokyn Štatistického úradu SR pre poskytnutie doplatku dotácie obci v súvislosti so sčítaním obyvateľstva, ktorý bol zverejnený vo Vestníku vlády SR

Metodický pokyn - 8. február 2021 - TU.