Možnosť využitia § 9a ods. 8 písm. b) Zákona o majetku obcí pri prevode pozemku

Osoba blízka podľa § 9a ods.6 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) vlastní rodinný dom v obci a má záujem odkúpiť pozemok v tesnej blízkosti vedľa rodinného domu, ktorý je susediacim pozemkom s pozemkom vo vlastníctve obce (rodinný dom tvorí hranicu s pozemkom obce ).

Je možné tento prípad posúdiť ako prevod na základe výnimky v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) Zákona o majetku obcí? V akom prípade je možné aplikovať toto ustanovenie?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.