Na aký účel slúži poplatok za odpad ?

Náklady obcí súvisiace so zabezpečením povinností odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“ ) a výnosy z vybratých poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „ KO  a DSO“ ) sú veľmi úzko previazané.  Oprávnenosť nákladov a ich krytie výnosmi z vybratého poplatku je upravené dvoma zákonmi, a to zákonom o odpadoch a zákonom o poplatkoch.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.