Na základe dosiahnutého vzdelania v odbore bezpečnostné služby mi bol vydaný preukaz príslušníka SBS-ky. Ak nastúpim do obecnej polície, môžem týmto preukazom dokladovať svoju odbornú spôsobilosť aj pre plnenie úloh v obecnej

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.