Nájom majetku obce manželovi poslankyne obecného zastupiteľstva

Manžel poslankyne obecného zastupiteľstva má z minulého obdobia s obcou uzatvorenú nájomnú zmluvu. Obec vzhľadom na viaceré dodatky k nájomným zmluvám o nájme ( aj s inými nájomníkmi) potrebuje prijať nové nájomné zmluvy. Manželka je poslankyňou obecného zastupiteľstva prvé volebné obdobie. Nebude možné považovať uzatvorenie novej nájomnej zmluvy za konflikt záujmov?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.