Nájomné byty obce a tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv

Obec má postavené bytové domy, kde do dnešného dňa nie je tvorený fond opráv už v trvaní 9 rokov. Je v novostavbe povinnosť platiť fond opráv, môže si obec spätne nárokovať od nájomcov platbu do fondu opráv? V zmluvách nebola určená lehota ukončenia zmluvy, sú zmluvy medzi obcou a nájomcami platné iba 3 roky?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.