Náležitosti niektorých podaní a rozhodnutí podľa zákona o výstavbe

Dňa 30.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výstavbe.

Cieľom návrhu je upraviť náležitosti jednotlivých druhov podaní a rozhodnutí vydávaných podľa zákona o výstavbe. Návrh vyhlášky upravuje obsahové náležitosti žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo osvedčenia, obsah správy o prerokovaní stavebného zámeru, obsahové náležitosti rozhodnutia, osvedčenia a overovacej doložky a ohlásenia drobnej stavby alebo drobných stavebných prác.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.