Národný program reforiem SR 2024

Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2024. Cieľom je poskytnúť ucelený prehľad o realizovaných a plánovaných opatreniach, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady EÚ pre Slovensko, a to bez ohľadu na zdroj financovania týchto reforiem a súvisiacich investícií (t.j. bez ohľadu na to či ide o opatrenia realizované prostredníctvom politiky súdržnosti EÚ, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu).

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.