Navýšenie odmeny za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

Dňa 08.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. januára 2016 č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 27. septembra 2021 č. MK-6705/2021-110/19567.

Cieľom návrhu opatrenia je navýšenie odmeny (finančných prostriedkov) pre nositeľov práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky. 

Odmena je vyjadrená ako paušálna sadzba bez dane z pridanej hodnoty za kalendárny rok. Vzhľadom na skutočnosť, že doterajšia odmena v sume 300 000 eur bez dane z pridanej hodnoty za kalendárny rok nebola upravovaná ani navýšená od roku 2016, v súčasnosti už dostatočne nezohľadňuje ekonomické zmeny v spoločnosti ako napr. vplyv inflácie alebo valorizácie. 

Z uvedeného dôvodu sa navrhuje navýšenie sumy odmeny najmenej na 400 000 eur bez dane z pridanej hodnoty za kalendárny rok.

Dátum konca PK: 22.09.2023

Sprievodná dokumentácia

JUDr. Helena Laposová