Nová právna úprava nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie

Dňa 15.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorej cieľom  je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.