Novela zákona o sociálnych službách č. 50/2012 Z. z. - prehľad

V snahe riešiť pretrvávajúce problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.3.2012 zmenil zákon o sociálnych službách.

Problémy nevyriešené novelou:

  • rovnoprávne postavenie klientov, poskytovateľov
  • komplexné financovanie sociálnych služieb vrátane vymedzenia kompetencií
  • posudzovanie odkázanosti a štátneho príspevku na sociálne služby vrátane rodinných opatrovateliek
  • previazanosť sociálnej a zdravotnej starostlivosti, resp. dlhodobá starostlivosť
  • posilnenie prevenčných a terénnych sociálnych služieb
  • nastavenie podmienok (nielen legislatívnych) pre začatý proces transformácie a deinštitucionalizácie v Slovenskej republike
  • systém celoživotného vzdelávania.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.