Novelizácia poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality

Dňa 16.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality. Cieľom návrhu je predovšetkým novelizácia príslušných ustanovení nariadenia vlády z dôvodu zosúladenia vnútroštátnej legislatívy pre oblasť priamych platieb a neprojektových podpôr s modifikovaným Strategickým plánom Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 a precizovania príslušných ustanovení s cieľom zabezpečiť ich jednoznačný výklad a zjednodušenie aplikačnej praxe.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.