Nový zákon o geodézii a kartografii

Dňa 10.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o geodézii a kartografii. ÚGKK SR pripravuje nový  zákon o geodézii a kartografii, ktorý má nahradiť zákon č. 215/1995 Z. z.. Návrh zákona má prispieť k ochrane trhu pred nekvalifikovaným vykonávaním geodetických činností ich novým zadefinovaním a vymedzením činností, ktorých výsledky sa preberajú do informačných systémov verejnej správy, a ktorých výsledky je potrebné overovať/autorizovať po stránke kvalitatívnej aj formálnej.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.