Obdobie medzi platnosťou a účinnosťou zmluvy povinne zverejňovanej podľa Občianskeho zákonníka

Môžu si zmluvné strany plniť v čase medzi platnosťou a účinnosťou zmluvy povinne zverejňovanej podľa Občianskeho zákonníka? Aké dôsledky má takéto konanie pre zmluvné strany a ich zmluvný vzťah? 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.