Od tvorby rozpočtu k zostaveniu záverečného účtu v obci a VÚC

V príspevku poukážeme na súčasti rozpočtového procesu v obci a VÚC. Zameriame sa na jeho jednotlivé časti z hľadiska aplikačnej praxe s upriamením pozornosti na najdôležitejšie činnosti v rámci rozpočtového procesu, ktorými sú zostavenie rozpočtu a zostavenie záverečného účtu.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.