Okresná prokuratúra Topoľčany z 26.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.