Opatrenie ÚVZ pre zasadnutia zastupiteľstiev

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) dňa 20.04.2020 vydal Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) dňa 20.04.2020 vydal Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Opatrenie je účinné od 22.04.2020 a je platné do odvolania. Je potrebné sa ním riadiť pri organizovaní zastupiteľstiev samosprávy.

isamosprava.sk