Plomba na liste vlastníctva vs. kolaudačné konanie

Stavebník a vlastník pozemkov podal žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu umiestnenú na pozemkoch, pri ktorých sú v LV zaznamenané návrhy na začatie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia  o zdržanie sa prevodu alebo prechodu nehnuteľností, ich vloženia ako nepeňažný vklad do majetku právnickej osoby a stavebných činností na pozemky a žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Je možné pokračovať v kolaudačnom konaní?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.