Podmienky určovania ročnej úrokovej sadzby pri úveroch zo ŠFRB

Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti. Cieľom návrhu vyhlášky je úprava a precizovanie podmienok určovania výšky ročnej úrokovej sadzby pri úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania poskytovaných právnickým osobám po zohľadnení podmienok v oblasti poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Ďalšie úpravy nadväzujúce na aplikačnú prax sa týkajú napr. doplnenia ostatných príjmov a podmienky zabezpečenia úveru pri obstaraní bytu formou budúcej kúpy u žiadateľa – fyzickej osoby, ktoré vyplynuli z praxe.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.